• Cena Gvožđa - 44 *** Cena Bakara I klasa - 880 *** Cena Bakara II klasa - 860 *** Cena Bakar III klasa - 840 *** Cena Aluminijuma mix - 170 ***
  • Cena Aluminijuma uze - 270 *** Cena Mesinga - 500 *** Cena Bronze klasa - 600 *** Cena Olova - 130 *** Cena Prohroma - 170 ***
  • Cena otpadnih Akumulatora - 75 *** Cena Limenki - 50 *** Cena Automobili na kilo - 30 *** Cena Plastika - 10-20 *** Cena Televizora - 100 ***
  • Cena rashladnih uređaja (Frižideri, zamrzivači ) - 100-1000 *** Cena velikih kućnih aparata (Veš mašine, šporeti) - 300-500 *** Cena Malih kućnih aparata - 0 ***

Otkup sekundarnih sirovina za reciklažu

Recikliranje sekundarnih sirovina

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Veoma je važno najprije odvojiti otpad prema vrstama otpadaka. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene.

U recikliranje spada sve što može ponovo da se iskoristi, a da se ne baci. U Srbiji postoje retki centri Papir servisa gde možete da odnesete stari papir i u zamenu za njega da dobijete sitan novac. Takođe postoji mali broj centara za recikliranje stakla.

Ipak, reciklaža se može upražnjavati u svakodnevnom životu, nezavisno od toga da li postoje centri za reciklažu. Npr. poklanjanje stvari koje se ne koriste je oblik reciklaže. To je mnogo bolje i korisnije nego da se sva ta odeća baci. Takođe, pravljenje komposta od organskih ostataka je još jedan dobar primer recikliranja. Bez uvođenja reciklaže u svakodnevni život nemoguće je zamisliti bilo kakav celovit sistem upravljanja otpadom.

Neke materije, poput stiropora, nisu biorazgradive i ne mogu se reciklirati ali se umesto njih mogu pronaći ekološke zamene.

Izvor Wikipedia
Frižideri
100-800
Zamrzivači
600-1000
Veš mašine
500
Šporeti
300
Tv
100
Mali kućni aparati
0

Commodities are powered by Investing.com
Reciklaža je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Proces reciklaže sastoji se od par koraka i uključuje sakupljanje sekundarnih sirovina, izdvajanje i preradu sekundarnih sirovina i na kraju izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala.
Veoma je važno najpre odvojiti otpad prema vrstama otpadaka. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene.

Upravljenje otpadom
Pod otpadom podrazumevaju se svi materijali ili predmeti koji nastaju tokom obavljanja proizvodne, uslužne ili druge delatnosti, zatim predmeti isključeni iz upotrebe, kao i otpadne materije koje nastaju u potrošnji i koje sa aspekta proizvođača, odnosno potrošača nisu za dalje korišćenje i moraju se odbaciti.
Neadekvatno i nestručno upravljanje otpadom predstavlja jedan od najvećih problema sa aspekta zaštite životne sredine kako u svetu tako i u Republici Srbiji i isključivo je rezultat neadekvatnog stava vlasti i celokupnog društva prema otpadu. Problem neadekvatnog upravljanja otpadom prvi put se javio u periodu ubrzane industrijalizacije zemlje, koju je pratila realna opasnost od iscrpljivanja nekih strateških resursa u vrlo kratkom vremenskom periodu i progresivni rast ukupne količine svih vrsta čvrstog otpada. Ta dešavanja nije pratila odgovarajuća politika zaštite životne sredine. Što je uzrokovalo krćenje velikih šumskih prostranstava, što je dovodilo do erozija a zatim i isušivanja manjih vodenih tokova, dok su se istovremeno pravile neplanske deponije na kojima je odlagan sav otpad bez ikakvog sortiranja.
Naš sajt www.otkupmetala.net ima za cilj da na jednom mestu dobijete sve informacije o reciklaži, zaštiti životne sredine i pruži vam uvid u trenutne cene sekudarnih sirovina u Srbiji. Na sajtu imate BESPLATNO sve trenutne cene metala na Londonskoj berzi, kao i sve linkove vezane za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom.
Otkup sekudarnih sirovina je jedan od koraka recikliranja i toka kretanja otpada, otpad se deli u dve osnovne grupe opasan i neopasan, u sekciji download imate katalog otpada sa indeksim brojevima.
Otkup sekundarnih sirovina. 069 / 3333 - 545 Otkup sekundarnih sirovina. 064 / 3333 - 545 Otkup sekundarnih sirovina. 061/ 3333 - 545
background

Kontakt

Palih Boraca 3
Mob: 061 3333 545
Fax: 011 405 88 12
otkupmetalasrbija@gmail.com
www.otkupmetala.net

Newsletter

background

Kontakt

Palih Boraca 3
Mob: 061 3333 545
Mob: 064 3333 545
Mob: 069 3333 545
Tel: 011 405 88 12
Fax: 011 405 88 12
otkupmetalasrbija@gmail.com
www.otkupmetala.net

Newsletter

background

Ministarstvo zastite zivotne sredine

ministarstvo-zastite-zivotne-sredine

Agencija za zastitu zivotne sredine

agencija-za-zastitu-zivotne-sredine-srbija
background